Tidligere studenter

Eirik Vedå, Tekniker Thunestvedt AS «Ein av de mest positive sidene ved utdanninga var faktisk nettundervisninga i seg sjølv. Undervisninga var høgkonsentrert med reine fakta, og det var enkelt å halde konsentrasjonen på kvelden med ein inspirerande lærer som gjorde faginnhaldet spennande og interessant. Eg hadde meget stort læringsutbytte av utdanninga. Etter utdanninga er det mykje lettare å sjå dei forskjellige faga i samanheng og ikkje som enkeltståande system. Det mest nyttige ved utdanninga for min del var den grundige gjennomgangen av ventilasjon og energisentraler. Dette for enklere å fange opp alt fra feilkilder til beste reguleringsform av bygget. Eg har også fått stort utbytte av sekvensen med inneklima, der viktigheten av ei totaltenking stod i fokus, og ikkje berre kor mykje me skal automatisera. Eg vil absolutt anbefale utdanninga til alle som representerer de tekniske fagene på moderne bygg. Dette for å lette kommunikasjonen og enklere samles rundt eit energioptimaliserende bygg. Den nettbaserte undervisninga har gjort etterutdanninga meir tilgjengeleg i ein ellers travel kvardag.»

Dag Isnes, prosjektleder ABC Svakstrøm AS «For meg har denne utdanningen vært viktig for å utvikle meg innen mitt hovedfokus, som er KNX. Utdanningen har gitt meg et stort læringsutbytte i forhold til mitt utgangspunkt innenfor byggautomasjon. Jeg har fått muligheten til å løfte blikket fra mitt eget fagområde og til å få bedre forståelse for det samspillet som tross alt kreves for at et bygg skal fungere optimalt. Jeg har fått utvidet min horisont, og fått lære mer om, og vekket en lyst til å lære enda mer om, ventilasjon, inneklima og vannbåren varme. Å lære via nettbasert undervisning har fungert særdeles bra for meg. Med nettbasert undervisning kan jeg gå på skolen uten å kaste bort mye tid på reising. Familien har en følelse av at jeg er der, om enn i min egen verden, med blikket på skjermen og støydempede hodetelefoner, ser de meg i det minste mer. Jeg vil spesielt oppfordre andre som har lyst til å jobbe med KNX til å ta denne utdanningen. Å arbeide med KNX gir mange nye utfordringer, og det oppstår raskt et behov for å forstå større deler av det «universet».»

Henrik Løvås, Avdelingsleder Sønnico AS «Jeg vurderer mitt eget læringsutbytte av denne utdanningen som meget godt. Jeg ser på den gode tverrfaglige kombinasjonen av både elektro,rør og ventilasjon som en av de mest positive sidene ved dette kurset, da jeg ser på dette som meget positivt i rådgivende stillinger i arbeidssammenheng. Jeg vil anbefale denne utdanningen til andre. Det er en meget grei måte å få et faglig påfyll på, samt lærerikt og veldig nyttig i dagens marked hvor det er et stort fokus på bygningsautomasjon og miljø. Jeg vil også trekke frem de positive sidene ved at dette kurset kjøres på kveldstid, noe som medfører at det er greit å kombinere med jobb og familie.»

Eystein Berge, Elektriker Sinus Elektro AS  «I løpet av denne utdanningen har jeg lært en god del ting som jeg bare har hørt om tidligere. Jeg føler at jeg sitter igjen med en grunnleggende basiskunnskap av hva byggautomasjon innebærer. Det har vært veldig nyttig å få en oversikt over hvordan de forskjellige fagene henger sammen i bygningsautomasjonsfaget. En bredere forståelse for flere fag er alltid nyttig når man skal finne nye løsninger! Jeg vil anbefale utdanningen til andre som har behov for generell breddekunnskap innenfor bygningsautomasjon.»

Tom Nordstrøm, Automasjonsansvarlig Tratec Teknikken AS.  «Jeg vil absolutt anbefale dette kurset for andre som er i den posisjonen at de skal montere og kjøre i gang automasjonssystemer i bygg, og få disse til å snakke sammen på en energieffektiv måte. Dette kurset har et spennende og fremtidsrettet innhold! Jeg kunne nok en del av dette fra før, men mye var nytt for meg. Jeg har lært en del om varmeanlegg som jeg kommer til å nyte godt av i fremtiden. Alt i alt sitter jeg igjen med mye nyttig lærdom.»

Stian Årdalsbakke, Montør/Saksbehandler/Programmerer Årdalsbakke Elektro AS «Eg føler at eg har lært mykje som vil komme til nytte, spesielt når eg skal styre t.d. behovstyrt ventilasjon og vannbåren varmeanlegg, om kva eg må vete ifrå desse faga om systema før eg begynner å regulere på dei. Ikkje minst den biten av kurset som gjekk på godt inneklima var nyttig. Eg har fleire tankar i hovudet enn berre varme og ventilasjon når eg snakkar med kunder om dette. Det eg ser på som mest nyttig ved dette kurset er den tverrfaglige bredda innafor byggningsautomasjon. Dette gir oss som ynskjer å drive med dette ein betre forståelse av alle aspekta rundt byggningsautomasjon. Til dei som har tankar om å drive med tverrfagleg byggningsautomasjon ser eg denne utdanninga som ei nødvendig og nyttig utdanning.»

Torstein Karlsen, Tekniker Automasjon/SD, VVS Teknikk.  «Det beste med dette kurset er måten det gjennomføres på! De fleste er i fult arbeid ved siden av, og med nettbasert undervisning slipper man å reise vekk. Det har vært mange aha-opplevelser under kurset som jeg er sikker på at jeg kan ta med meg inn i mitt vanlige virke.»

Espen Hjertholm, Montør Gr.L Straume Elektriske. «Under dette kurset har jeg fått mange tankevekkere om hvordan en kan løse styringen av et anlegg. Som montør har jeg ikke mye kunnskaper om ventilasjon og vannbåren varme, og hvordan dette fungerer. Var veldig fint å få satt det hele mer sammen. Gjennom dette kurset har jeg fått satt de forskjellige anleggene mer sammen, og lært flere måter å løse styringen av dem på. Om en ønsker å få en bedre forståelse av byggautomasjon, er dette kurset å anbefale!»

Odin Ringstad, Elektriker og Automatiker, NTE elektro AS.  «Det jeg likte best med dette kurset er at en kan sitte hjemme, og at det ikke er for intensivt. Dette er veldig greit når det er jobb og andre ting på fritiden som tar mye tid. Jeg ser på innføringen i ventilasjonsanlegg og varmeanlegg som mest relevant for meg i min stilling. Jeg vil anbefale dette kurset til de som jobber med byggautomasjon, og vil lære mer om sitt eget, og andre fag.»