Innholdet i utdanningen

Nettstudie – e-læring og virtuelt klasserom

Fagskolen i Vestfold, valgfag Bygningsautomasjon – 10(15) fagskolepoeng.

Etter bestått eksamen utsteder Fagskolen i Vestfold kompetansebevis. Valgfaget bygningsautomasjon er en del av den toårige elkraft utdanningen ved Fagskolen Vestfold.

Har du gjennomført KNX grunnopplæring (minimum tre dages opplæring) eller tilsvarende vil du kunne søke om realkompetansevurdering. Slik at du kan få kompetansebevis for 15 fagskolepoeng. Har du ikke denne KNX kompetansen vil du få kompetansebevis for 10 fagskolepoeng.

Gjennomføring: Studer der du befinner deg. Studentene logger seg enkelt på det virtuelle klasserommet og deltar i klasserommet over nettet. Studie er tilpasset studenter som er i jobb. Vi bruker ITs Learning og Moodle for administrasjon, innleveringer, evaluering og oppfølging av studenter.

Det er 10 nettundervisnings økter fra kl 17:00 til 20:00. Undervisningen foregår i et virtuelt klasserom og som e-læring.

Om utdanningen: Studentene lærer generelt om bygningsautomatisering. En viktig del av utdanningen er å gi studentene en helhetlig forståelse innen bygnigsautomasjon slik at de kan kommunisere tverrfaglig. Helhetsforståelse er grunnlaget for at man kan analysere og vurdere samspillet mellom ventilasjon, vannbåren varme og styring av dette.

Forkunnskap: Relevant fagbrev eller 5 års relevant erfaring.

Emneliste (Fagplan Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24.06.2005)

  • Bygningenes energiflyt.NS3101, gjennomgang av SIMIEN, simulering, lastgrupper
  • Regulerings- og styringsteknikk innen bygningsautomasjon.
  • Styrings strategier.
  • Vannbåren varme.
  • Ventilasjon
  • Anbefalte faglige normer for inneklima.
  • Feltbusser (Bacnet, KNX, LON, Modbus, M-bus, MB-bus med mer).
  • Integrasjon.
  • Android App til mobil telefonen

Vurdering: Innleveringsoppgaver og prøver

Eksamen: Standpunkt karakter

Studieform: E-læring og forelesninger i virtuelt klasserom

Lærer: Vidar Luth-Hanssen. Fagskolen Vestfold

Pris: kr 12 000.- Minimum 10 studenter. Maksimalt 15 studenter

Tidspunkt for studie: Alle dager kl 17:00 til 20:00.

Ønsker du mer informasjon kan du ringe Vidar Luth-Hanssen på tlf. 91373153 eller ta kontakt på e-post vidar@luth-hanssen.no